Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуваща многофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, кв.Меден рудник, бл. 109