Адм.сграда и Склад за инертни материали – кръгли силози и фундаменти , гр. Стара Загора кв. Голиш

Жилищна сграда и ОСД, кв. Казански, гр. Стара Загора