Жилищна сграда с гаражи, гр. Стара Загора, м-ст Съборената кюприя

Жилищна сграда и ОСД, кв. Казански, гр. Стара Загора

“Жилищна сграда с гаражи” гр. Стара Загора, ул. П. Минев 9